Pravidla závodů Tritour

Pravidla a směrnice pro seriál závodů TriTour 2013

Cíl:

  • usnadnit zájemcům, kteří chtějí zkusit triatlon jejich první závod
  • vytvořit zázemí pro potkávání komunity lidí, kteří sportují pro radost
  • vytvořit tradici dobře organizovaných závodů určených pro hobby sportovce
  • rozvíjet tradici krátkých triatlonů, které se jezdí se zakázanou jízdou v háku


Závody 2012

Poděbradský triatlon 0.7 - 30 - 7km (silniční)
Předbojský triatlon 0.7 - 30 - 7km  (silniční)
Triatlon Nymburk (Ostrá) 0,6 - 26 - 6km  (silniční)
Doksyman triatlon 0.7 - 30 - 7km  (silniční)

Závodní kategorie

J16-19/Jky 16-19

M20-29/Ž 20-29

M30-39/ Ž30-39

M40-49/Ž 40-49

M50+/Ž50+

 

Obecná pravidla

Závody série TriTour se řídí těmito pravidly. Pokud není možno použít ustanovení těchto pravidel, platí pravidla ČSTT.

 Pokud pořadatel dodá startovní číslo, je povinen  jej závodník použít při cyklistické části otočené dozadu a při běžecké části otočené dopředu.

 Závodník se zúčastňuje závodů na vlastní nebezpečí, odpovídá za svůj zdravotní stav a za svůj materiál.


 Plavání

 Závodník musí absolvovat celou plaveckou  část triatlonu bez úmyslného kontaktu se soupeřem a bez jakéhokoliv zkrácení. Za zkrácení se např. považuje neobeplavání bójí po určené straně a v určeném směru.

 Závodníci smí používat k pohybu ve vodě jakýkoliv plavecký styl. Mohou také šlapat vodu nebo splývat;

  Závodník může stát na dně nebo se podpírat přidržováním nějakého neživého předmětu jako např. bójky nebo stojícího člunu.

 V plavecké části je zakázáno používat startovní čísla.

 

Užití neoprenu


Délka plavání

Zakázané nad:

Povinné pod:

 

300 m

23°C

14°C

 

700 m

23°C

14°C

 

 

Pokud to vyžadují klimatické podmínky, např. v závislosti na teplotě vzduchu, může ředitel závodu do 15 min. před startem rozhodnout o použití neoprenu mimo rámec pravidel.

Teplota vody musí být změřena minimálně 24h hodinu před startem závodu v hloubce 60 cm.

 

Startovní proces

Závodníci se prezentují nejpozději pět minut před startem na startovní čáru nebo předstartovního prostoru

Pět minut před startem je již zakázáno rozplavávání.

Po povelu připravte se, zazní do 10 sekund startovní signál.

 Závodníci se mohou pohnout vpřed až po zaznění startovního signálu.

 Cyklistika

Nasednutí na kolo na začátku cyklistické části je povoleno až za čárou nasednutí. Sesednutí z kola na konci cyklistické části musí být provedeno před čárou sesednutí.

 Závody se konají iza provozu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.

 Je zakázáno jezdit v háku za jiným závodníkem a za motorovým vozidlem. Závodníci musí odmítat pokusy ostatních závodníků o jízdu v háku. Jízdou v háku za jiným závodníkem se rozumí vzdálenost menší než 10m a za motorovým vozidlem menší než 30m.

 Závodník je povinen jet při pravé krajnici vozovky.

Závodník předjíždějící jiného závodníka tak učiní co nejrychleji a takovým způsobem, aby neomezil a neohrozil jiné účastníky silničního provozu a předjížděného závodníka.

Předjížděný závodník je povinen předjíždění umožnit, uvolnit prostor najetím co nejblíže k pravé krajnici a neprodleně odstoupit z háku do předepsané vzdálenosti.

 Penalizace:

Jízda hákem je penalizována pravidlem Stop and Go. Závodník je povinen po jeho identifikaci rozhodčím, zvoláním startovního čísla a pokynu STOP neprodleně zastavit a postavit se oběma nohama na jednu stranu kola. Po správném provedení může ihned nasednout a pokračovat v závodě.

 Jízdní kola

 Jízdní kolo musí být v řádném technickém stavu a mít dvě funkční brzdy.

O technické způsobilosti kola rozhoduje příslušný rozhodčí.

 Cyklistické přilby

  Přilby musí mít národní atest.Kontrola přilby a jejího zapnutí je prováděna příslušným rozhodčím při vstupu do depa.

 Úpravy či změny jakékoliv části přilby včetně zapínání, nebo vynechání jakékoliv části přilby je zakázáno;

 Přilba musí být bezpečně zapnuta po celou dobu, kdy se závodník dotýká jízdního kola, tj. od chvíle kdy sundá kolo ze stojanu (na začátku cyklistické části) až do chvíle, kdy kolo do stojanu zase vrátí (na konci cyklistické části);

 Pokud závodník sjede z tratě ať už z důvodu dezorientace, bezpečnostních důvodů, z důvodu potřeby opravy jízdního kola nebo potřebuje-li na toaletu, nesmí si rozepnout nebo sundat přilbu z hlavy, dokud se nedostane za hranici závodní tratě a nesesedne z kola. Přilbu musí mít opět bezpečně zapnutou ve chvíli, kdy se vrací na trať a ještě předtím, než nasedne na kolo;

 Běžecká část

Závodník je povinen absolvovat běžeckou část triatlonu bez zkrácení, přesně po vyznačené trati.

 Může běžet nebo jít;

 Odpovědnost za setrvání v závodě závisí na závodníkovi.

 

Chování v depu

Všichni závodníci musí mít přilbu bezpečně zapnutou od té chvíle, kdy sundají kolo ze stojanu (na začátku cyklistické části) až do chvíle, kdy kolo do stojanu zase vrátí (na konci cyklistické části);

 Závodník musí své jízdní kolo umísťovat do stojanů a to pouze do určeného místa

 Závodník musí zajistit, aby jeho nepoužité osobní vybavení zůstalo v určeném prostoru depa, aniž by však překáželo v závodě či bylo uloženo do prostoru jiného závodníka. Pokud pořadatel poskytuje nádobu určenou na uskladnění vybavení, musí závodník veškeré nepoužité vybavení uložit vedle této nádoby v rámci svého přiděleného prostoru. Veškeré již použité vybavení musí být uloženo do určené nádoby

 Cyklistické tretry, brýle, přilba a ostatní cyklistické vybavení může být umístěno na jízdním kole.

 Závodníci nesmí při práci v depu bránit v pohybu po depu ostatním závodníkům.

 Závodníci nesmí manipulovat s vybavením ostatních závodníků v depu;

 

 V depu není povolena jízda na kole;

  Jízdní kola musí být umístěna ve stojanu ve svislé poloze, tzn. nesmí být zavěšena šikmo za jedno řidítko;

 Nahota a projevy exhibicionismu jsou zakázány;

 Během závodu mohou být v depu umístěny pouze ty věci, které závodník při závodu používá;

 

Zakázané vybavení a další zákazy

 Jsou zakázány jakékoliv pomůcky a technické prostředky (mimo neoprenu v rámci pravidel), které by umožňovaly získat výhodu na úkor ostatních závodníků a které jsou v rozporu z pravidly triatlonu.

 Jsou zakázána sluchátka nebo sada se sluchátky a mikrofonem.

 Používání skleněných obalů v depu a v průběhu závodu.

 Mobilní telefony, MP3, MP4, případně jiné přístroje, mimo cyklistických komputerů a sporttesterů.

 Zakázán doprovod závodníka jinou osobou v průběhu jakékoliv části závodu.

 

Penalizace:

Při odstranění problému penalizace 5min.

Při neodstranění diskvalifikace ze závodů.

 

 Protesty

 Protest je podáván proti chování závodníka, rozhodčího nebo proti podmínkám závodu. Závodník může podat písemný protest řediteli závodu s vkladem 200Kč, nejdéle do 15.min. po vyvěšení neoficiálních výsledků a pod podmínkou, že tento protest již nebyl rozhodčími projednáván a nebylo k tomu učiněno rozhodnutí. Při zamítnutí protestu vklad propadá pořadateli. Protest řeší ředitel závodu s příslušnými rozhodčími. Rozhodnutí vydává ředitel závodu. Rozhodnutí nemá odvolání.

 Protesty týkající se způsobilosti závodníka a tratí musí být podány řediteli závodu před startem závodu. Postižený závodník může závodit. Rozhodnutí o protestu bude učiněno před vyhlášením výsledků závodu.

 Závodník, který protestuje proti chování jiného závodníka nebo rozhodčího, vybavení jiného závodníka, musí podat protest řediteli závodu písemně do 15 minut po doběhnutí do cíle.

 Protesty týkající se chyb v časomíře musí být doručeny řediteli závodu do 15 minut od zveřejnění neoficiálních výsledků.

 

 Protest musí obsahovat informace:

Údajně porušené pravidlo;

 Místo a přibližný čas údajného porušení;

Osoby, které se údajného porušení zúčastnily;

Popis údajné události včetně nákresu, je-li to možné;

 Jména a podpisy svědků údajné události. 

nepouzivame